CIULEANDRA

de Liviu REBREANU
musical live,
un spectacol de Sandu GRECU

Program spectacole


09 Mar 2018 (Sala Mare) ora: 18:00

Regia artistică Sandu GRECU, artist al poporului

Versiune scenică Ion DIVIZA, maestru în artă

Muzica Marian STÂRCEA, maestru în artă

Coregrafia Dumitru TANMOȘAN, maestru în artă

Scenografia Petru BALAN, maestru în artă

Costume N. GUŢU

Distribuţia:

Puiu Valentin DELINSCHI, artist emerit
Mădălina Ludmila GHEORGHIŢA, artistă emerită
Ursu Sergiu FINITI, maestru în artă
Faranga Valeriu CAZACU, artist al poporului
Mama Mădălinei Lilia CAZACU, artistă emerită
Matilda Elena OLEINIC, artistă emerită
Cântăreaţa Irina RUSU, artistă emerită
Regele Arcadie RĂCILĂ
Hangiul Alexandru CRÎLOV
Regina, amanta Elena NEGRESCU
Preotul Vadim ZATIC
Dirijorul Eduard CERNAT
Fetele Elena NEGRESCU, Alexandrina GRECU,
Dansatorii Olga ANGHELICI, Ana Victoria BABIN
Alexandru CRÎLOV, Eugeniu MATCOVSCHI,
Artiom OLEACU, Vadim ZATIC, Roman MALAI