În dimineața zilei de 24 decembrie a plecat la cele veșnice, răpus de o crâncenă boală, cunoscutul şi îndrăgitul actor Mihai Curagău, Artist al Poporului, cavaler al Ordinului Republicii.

Născut la 15 august 1943, în satul Bălăneşti, raionul Nisporeni, Mihai Curagău își face studiile la Facultatea de actorie teatru şi film a Institutului de Arte „Gavriil Musicescu” din Chişinău.

După absolvirea facultăţii, a fost angajat ca actor la Teatrul muzical-dramatic „A.S. Puşkin” (azi – Teatrul Naţional "Mihai Eminescu"), unde excelează, îndeosebi, în spectacole de comedie. Printre rolurile interpretate pe scena acestui teatru, s-au făcut remarcate: Moş Bodrângă din Amintiri de Valeriu Cupcea, după Ion Creangă, Toader din Preşedintele de Dumitru Matcovschi, Verde-împărat din Buzduganul fermecat de L. Deleanu, Balzaminov din Cine caută găseşte de A. Ostrovski, Kalosin şi Homutov din Anecdote provinciale de A. Vampilov, Bobcinski din Revizorul de Nikolai Gogol, Conu din Fumuarul de Nicolae Esinencu, Coarnă din Mult zgomot pentru nimic de William Shakespeare, Jupân Dumitrache din O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale ş.a.

În anul 1990, actorul Mihai Curagău se transferă la Teatrul „Satiricus” din Chişinău. Printre rolurile interpretate pe scena acestui teatru sunt de menționat următoarele: Precupeţul din Ce e viaţa omului? de Arcadii Arkanov, Polibiu din Hercule de Friedrich Durrenmatt, Despot, Boierul Vulpe, Sfetnicul Veveriţă din Moţoc (colaj după operele lui Grigore Ureche, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Costache Negruzzi şi Vasile Alecsandri), Slabul din Beethoven cânta din pistol de Mircea M. Ionescu, Sălbaticul I din Care-s sălbaticii? de Iulian Filip, Jean-Baptiste Poquelin de Molière, Argan, Tartuffe din Moliere de Mihail Bulgakov, Berlioz din Maestrul şi Margarita de Mihail Bulgakov, Zaharia Trahanache în O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale, Mache Răzăchescu în D'ale carnavalului de I.L. Caragiale, Jupân Dumitrache Titircă în O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, Conu Leonida în Jertfe patriotice după I.L. Caragiale şi V. Alecsandri, Tiberius în Caligula după J. Toman, Pepino în Angajare de clovn de Matei Vișniec.

A debutat ca actor de film în anul 1967 la studioul cinematografic „Moldova-film” în filmul lui Gheorghe Vodă Se caută un paznic, interpretând rolul Michiduţă. A colaborat ulterior şi cu alţi regizori de prestigiu din Republica Moldova: Emil Loteanu, Vasile Pascaru şi Tudor Tătaru. Unul dintre rolurile cele mai cunoscute este Ion din filmul Polobocul (1991).

În noiembrie 2003, a fost tipărită cartea Argint viu pe scândura scenei dedicată actorului de teatru şi film Mihail Curagău, autorii articolelor fiind critici, regizori, teatrologi, filmologi şi colegi de breaslă.

Mihai Curagău este unul dintre fondatorii Teatrul Național “Satiricus Ion Luca Caragiale”, un actor emblematic al acestui teatru. Marele artist a creat personaje memorabile, jucând în circa 50 de spectacole de teatru și realizând circa 40 de roluri în filme de producție autohtonă şi străină.

Ceea ce l-a caracterizat plenar pe actorul Mihai Curagău este firescul, naturaleţea, veridicitatea personajelor pe care le-a interpretat, indiferent de genul de spectacol abordat. S-a  simțit în largul său şi în dramă, şi în comedie, şi în satiră, şi în vodevil, şi în spectacolul de varietăţi.

Mare maestru al improvizaţiilor scenice, el a fost, în acelaşi timp, un actor foarte disciplinat, care îndeplinea cu precizie orice indicaţie a regizorului, imprimându-i însă personajului înfăţişat trăsăturile, şarmul eului său original. Mihai Curagău a fost unul dintre fondatorii „Teatrului de miniaturi” de la Televiziunea Națională, unde a jucat în peste 100 de scheciuri şi scenete. A jucat, de asemenea, în zeci de spectacole televizate şi radiofonice, a dublat peste 40 de roluri în filme.

Mihai Curagău este deținătorul a numeroase premii naționale, al titlurilor onorifice Artist Emerit și Artist al Poporului, este cavaler al Ordinului Republicii.

Oamenii de cultură, publicul larg sunt profund îndureraţi de această pierdere enormă pentru teatrul naţional. Deplângem dispariţia marelui actor şi exprimăm adâncă durere şi sincere condoleanţe apropiaţilor în legătură cu încetarea lui din viaţă. Dispariţia lui Mihai Curagău lasă un gol imens în viaţa noastră teatrală. Istoria şi toți cei care l-au cunoscut îi vor păstra vie amintirea.

Fie-i ţărâna uşoară şi Dumnezeu să-l odihnească în pace.

 

 

Teatrul Național Satiricus I.L.Caragiale