Înainte de încheierea celei de-a XVII-a stagiuni, Teatrul municipal Satiricus Ion Luca Caragiale prezintă, pe 23 mai 2008, o nouă premieră, care finalizează proiectul demarat acum 3 ani “Promovarea dramaturgiei naţionale în contextul evoluţiei generale a teatrului din Republica Moldova”. Este vorba de o montare după piesa omonimă „Dictatorul” de Andrei Strâmbeanu. Autorul abordează o temă de mare actualitate, însă inedită totuşi în contextul dramaturgiei naţionale: dictatul faptului istoric, real sau contrafăcut, aşa cum este tratat contorsionat, cu exagerare de istoricii contemporaneităţii – uneori caricatural, alteori idealizat până la absurd. Este o panoramă grotescă a societăţii umane, în care măsluitorii istoriei adevărate, falsificatorii evenimentului politic şi social, devin cei mai mari dictatori ai momentului, în virtutea faptului că trăim într-o ţară unde, pe scena acţiunilor concrete nu se produce nimic important, chit că ţărişoara noastră nu poate schimba mersul istoriei mondiale. De aici si obsesia liderilor noştri de a-şi crea în paginile de istorie o imagine cât mai pozitivă, eroică chiar, compensând prin aceasta micimea caracterului şi al faptelor proprii.

În octombrie, la deschiderea stagiunii a XVIII-a, Teatrul Satiricus I. L. Caragiale organizează, aşa cum a fost preconizat, Festivalul Internaţional al Teatrului Satiricus I.L.Caragiale MASKAMOND, prima lui ediţie fiind dedicată exclusiv dramaturgiei naţionale. Deci, peste câteva luni critica de specialitate şi publicul iubitor de teatru urmează să dea aprecierile de rigoare lucrărilor dramaturgilor autohtoni şi spectacolelor montate în cadrul proiectului menţionat. Până atunci, însă, vă aşteptăm, ca de obicei, la spectacolele noastre.