Ion DIVIZA

(secretar literar, consilier director artistic la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale)

Născut la 07 februarie 1955, Stolniceni, Hînceşti, RM


Studii:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism

Activitatea profesională:

Redactor, redactor de secţie, redactor principal al publicaţiilor periodice:

VIAŢA SATULUI (1979-83)

CHIPĂRUŞ (1983-85, 1987-90)

LITERATURA ŞI ARTA (1985-87)

VOCEA POPORULUI (1995-97)

POST-SCRIPTUM (1996-2000)

INTELLECTUS (din 2003)

Cofondator şi redactor şef al revistelor de satiră şi umor:

PARDON (din 2001)

CUCU (din 2002)

Redactor principal al suplimentor de satiră şi umor:

Vlădică&Opincă - Vocea Poporului (1996-1998)

Fraierul de pe Bâc – timpul (2001-2002)

timpul satiric – timpul (din 2007)

Din 1990 până în prezent – secretar literar al Teatrului „Satiricus –

I.L.Caragiale”. Este unul dintre fondatorii Teatrului municipal „Satiricus”.

A realizat pentru repertoriul trupei o serie de dramatizări, adaptări, scenarii, traduceri, scenete, texte pentru cântece, parodii, miniaturi umoristice în proză şi în versuri. A redactat mai multe broşuri, pliante, caiete-program şi alte ediţii publicitare ale Teatrului „Satiricus – I.L.Caragiale”

A elaborat şi redactat 11 volume din Colecţia Satiricus (culegeri de articole, monografii):

Un deceniu cu Satiricus

Un magician al dansului scenic

Argint viu pe scândura scenei)

Komikaze

Caragiale să ne judece

Gândea la lumi ce nu există…

Tristeţea îl găsea zâmbind…

Artistul născut în zodia bucuriei

Scenarii şi dramatizări de Alexandru Grecu

Mă rog să pardonaţi…

O mască tremură-n oglindă

Activitatea literară

A debutat cu epigrame în revista „Chipăruş” (1976) şi, editorial, cu maxime, în culegerea „Dintre sute de catarge” (1980).

Publică epigrame, satire, fabule, parodii, scenete, miniaturi umoristice, aforisme în majoritatea ziarelor şi revistelor social-politice şi literar-artistice din R. Moldova, precum şi în revistele cu profil literar-umoristic din România. Membru al colegiului de redacţie al revistelor EPIGRAMA. (Bucureşti), Hohote (Târgu Jiu), AG PE RIME (Piteşti).

Volume de autor:

Tinerică mi-am luat (1998)

Săgetat de o idee (2000)

Pilat din... poantă (2002)

Komikaze (2005)

A alcătuit, în colaborare, culegerea de umor „O mie şi una de anecdote” şi

culegerea de epigrame „Constelaţia Post-Scriptum” (1999, alături de epigramişti din Buzău).

A redactat şi a prefaţat circa 15 cărţi de versuri satirice şi de epigrame ale unor autori din Moldova.

Prezent în circa 45 de culegeri şi antologii de epigrame, aforisme, miniaturi umoristice etc.

Premii:

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru volumul Komikaze (2005).

Premiul Uniunii Ziariştilor din Moldova pentru Cea mai bună lucrare publicistică a anului 1988.

Circa 40 de premii la festivalurile şi concursurile de epigramă din România şi R. Moldova.

Membru al Uniunii Ziariştilor din Moldova (1982)

Membru al Uniunii Teatrale din Moldova (1993)

Membru al Uniunii Epigramiştilor din România (1993)

Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2001)

Preşedintele Asociaţiei Epigramiştilor din Moldova (din 2002)